آموزشگاه فوق تخصصی
یکتا موبایل

خدمات

خدمات ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه …. جهت تسریع امور پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران، با بهره گیری از امکانات کافی در زمینه ژنتیک مولکولی خدمات زیر را ارائه می­دهد:

  • استخراج اسیدهای نوکلئیک از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، پر، و …
  • انواع PCR از قبیل، RFLP، ARMS & Tetra ARMS، RT-PCR
  • الکتروفورز افقی و عمودی
  • سنتز cDNA
  • بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) توسط Real Time PCR و آنالیز داده ها
خدمات

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دامی

large_blue_triangle_04.png
نمونه خانگی

فن آوری های متنوع با تأثیر جهانی

برای اطمینان از سلطه فعال و در پایان روز ، استراتژی های برد-برد را به میز بیاورید.
 
 
همراهان ما
خدمات

Horse

از میوه های کم آویز استفاده کنید تا فعالیت ارزش افزوده پارکینگ را برای آزمایش بتا مشخص کنید. شکاف دیجیتالی را نادیده بگیرید.
 
  • CA (Cerebellar Abiotrofy)
  • HYPP (Hyperkalemic Periodical Paralysis)
  • JEB (Junctionalis Epidermolysis Bullosa)
  • LFS (Lavender Foal Syndrome)
  • SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disease)
home_experience_04.jpg
وبلاگ

آخرین مقالات

19+ محصولات
355+ کاربران
9+ مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت